10 juni 1988

…Wanneer gij moeilijkheden hebt in uw beslissing, raadpleeg Hem, Uwen Heer en Meester, in iedere gewichtige aangelegenheid.
Dit is het middel om uit de Heilige Communie nut te trekken tot uw voortgang in de deugd. Mistrouw dat hevig verlangen naar het goede, het is vol eigenliefde en begeerte om iets te zijn.
Ach hoeveel beter is het, klein en nederig, zonder opzien baren te leven en te spreken :
“Heer ik ben slechts wat ik werkelijk ben in Uw Ogen en daar ik niets ben voor U, zo ben ik ook niets voor de mensen “.
Neem de kleine vernederingen die zich voordoen gewillig aan, dan valt alles lichter. De nederigheid wortelt in een levendig geloof en in een ware kennis van de Heer en uzelve.

Aanmelden voor de nieuwsbrief