10 juli 1988

…Deze maand, welke bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, verdient alle eerbied.
Zeg dikwijls tot Hem

O, Jezus, ik wens te sterven aan alles wat mij van U scheidt, want er is voor de christelijke ziel geen onderscheid tussen de voorbereiding tot de H.Communie en de voorbereiding tot de eeuwigheid; de ene zowel als de andere leidt tot U, alleen uit de eeuwigheid is geen terugkeer mogelijk.
Het woord: “Wees altijd bereid “! klinkt mij thans uit Het Tabernakel als een Roep van liefde, als een tot mijn hart gerichte liefdevolle uitnodiging tegen. Ik zal er aan beantwoorden met een heilzame vrees voor Uwe Heiligheid. Verleen mij de genade tot de H.Communie en tot sterven bereid te zijn. Kom, O Jezus, ik neem deze laatste slag, die mijn offer zal voltooien en aan mijn ziel een grotere gelijkvormigheid zal geven met Uw Goddelijk Beeld, bereidwillig uit Uw Handen aan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief