Gebed voor hen die met hun grote hartstocht bevrediging zoeken bij een medemens van dezelfde sekse

12 dec. 1978

Lieve Moeder Uw Zoon, Schepper en Heer van al wat bestaat wil dat wij een beroep op U doen om die kinderen meer op het goede pad terug te brengen die toegeven aan vreemde hartstochten, iets wat voor de Vader des Hemels tegenstrijdig is en voor de mens onbegrijpelijk lijkt. Wij willen daarom bidden en smeken help deze kinderen die arm zijn van geest. Geef dat zij weer opnieuw het volmaakte werktuig kunnen worden van U en zijn Schepper. Dit vragen wij U met alle aandrang. Toe Maria strek Uw milde Hand over hen uit en wees hun kracht en steun! Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus uw Zoon! Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief