Werkwijze van de bezielers

In meerdere Boodschappen gedurende het tijdvak vanaf 1979 heeft Maria richtlijnen gegeven aan de bezielers. Ook heeft Maria vaak corrigerende of terechtwijzende woorden gesproken. Elke bezieler bidt voor de hulpzoekende, in principe individueel met handoplegging.

Voor of na de gebedsdiensten op woensdagmiddag kunnen mensen ook terecht bij een van de bezielers voor een persoonlijke handoplegging. Het individuele gebed vindt plaats door het in stilte bidden van het van Maria gekregen persoonlijk gebed met handoplegging.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de bezieler enkel doorgeefluik is en dat de helpende kracht van God komt. Ook wordt gevraagd aan de hulpzoekende of hij/zij kan en wil meebidden en zijn volledige vertrouwen op de voorspraak van Maria te stellen. Een of enkele novenen (negen achtereenvolgende dagen een gebed) worden dan veelal gebeden. Meestal komt de hulpzoekende enkele of meerdere malen terug. In uitzonderlijke gevallen wordt ook met handoplegging op foto of door de telefoon het gebed voor de hulpzoekende gebeden. In de praktijk komen er allerlei combinaties van persoonlijk, foto en telefonisch toepassen van de gave voor. Ook wordt het vaak gecombineerd met het gebruik van bronwater en/of regelmatig bezoek aan de gebedsdiensten.

Grof uitgangspunt is dat na maximaal vijf keer de hulpzoekende verlichting of steun zou moeten ervaren, anders wordt er na overleg mee gestopt. In diverse gevallen blijven hulpzoekenden terugkomen omdat ze telkens tijdelijk verlichting of afwezigheid van pijn of spanning voelen na een gebedsdienst of na persoonlijke handoplegging.

Maria spreekt erover dat als God de Vader geen lichamelijke genezing toestaat, het gebed toch steeds kracht en sterkte zal geven.

Het gebed verliest zijn waarde als het wordt gebeden terwijl de hulpzoekende naast de reguliere arts ook alternatieve geneeswijzen uitprobeert. Maria spreekt in dit verband over het gebrek aan vertrouwen in een ingrijpen door Maria. Enkele malen is zeer duidelijk gebleken dat een hulpbehoevende om die reden geen genezing verkreeg. Nadat deze personen gestopt waren met de alternatieve geneeswijzen verkregen zij plots de genezing.Het is wel nadrukkelijk de bedoeling dat de hulpbehoevende de reguliere arts gehoorzaam blijft. Meerdere malen heeft Maria erop gewezen hoe belangrijk de gehoorzaamheid is en dat geldt zeker ook in verband met de gehoorzaamheid aan de reguliere arts. “…ook zijn gave is door God gewild”, zegt Maria.

Aanmelden voor de nieuwsbrief