Vereniging Bezielers Turris Davidica

Nadat Maria op 3 november 1992 nog twee personen, die graag de gave van geneeskracht zouden ontvangen, uitnodigde om zich tot het getal van Haar bezielers te rekenen, liet Maria nog weten: “Nu is ‘t getal dan afgerond….. nu wordt het getal zo blijvend”. Met deze twee kwam het getal op elf personen, die deze gave van geneeskracht hadden.

Nu zijn er al meerderen van overleden of niet actief. De groep actieve bezielers bestaat momenteel uit 7 personen. Maria zelf noemde deze mensen “bezielers”.

Als iemand van de groep van 3 november 1992 bestaande uit zes mannen en vijf vrouwen wegvalt, kan er volgens een vastgestelde procedure weer een man of vrouw voor in de plaats komen. Deze procedure voorzag reeds in de situatie waarbij Maria niet meer tot Elisabeth zou spreken.

Deze personen zijn verenigd in de ‘RK Vereniging Bezielers, Turris Davidica’. Naast statuten is een duidelijk huishoudelijk reglement opgesteld en de groep komt vrijwel elke vier weken bijeen om ervaringen uit te wisselen, probleemgevallen te bespreken en/of een bezinningsbijeenkomst te houden

Aanmelden voor de nieuwsbrief