Groepsgebed

Op 28 november 1991 heeft Maria op verzoek van de bezielers, die op de woensdagmiddagen voor te veel personen individueel moesten bidden, het groepsgebed gegeven. Hierdoor kunnen groepen van hulpbehoevenden tegelijk deze genade ontvangen.

Dit gebed mag alleen in ‘t Hofke worden gehanteerd. Naast het door een der bezielers uit te spreken “ziekengebed” hoort er tevens het rozenkransgebed bij en het door Maria eerder gegeven gebed van 8 juni 1982, “Maria Zetel der Wijsheid”.

Tezamen met diverse andere gebeden en liederen en meestal ook een meditatie werd in de jaren 90 egelmatig een wekelijkse ziekenmiddag, die bijna één uur duurde, op woensdagmiddag gehouden.

Op het ogenblik zijn we in de mogelijkheid om altijd het individuele gebed te bidden voor de mensen die erom vragen. Het groepsgebed kan op aanvraag bij grote groepen weer worden gebeden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief