Zijn Liefde was groter dan Zijn Angst voor de Kruisgang. (23.06.85)

Kinderen luister naar de Woorden welke Ik vanuit dit Genadeoord tot u allen richt.

In uw jeugdjaren werd u reeds voorgehouden, dat Jezus, Mijn inniggeliefde Zoon, zich 40 dagen en nachten terugtrok in de woestijn om er te vasten en te bidden tot Zijn Vader. Gedurende deze dagen was Hij zich bewust wèlke Kruisgang Hem te wachten stond. De angst om deze lijdensweg was groot, maar de liefde tot Zijn volk was groter nog en dit bracht Hem tot volledige overgave, om door de gruwelijkste Kruisdood de zonden van de mensheid uit te boeten.

Allen, die van Zijn Vader het leven kregen en nog zullen krijgen, wilde Hij redden van de ondergang, want daartoe was Hij op de aarde gekomen.

…vraag wel als de pelgrimerende kinderen hier zijn, om gezegende kaarsen op te steken, dan wel mee te nemen, zodat ook in de donkere vastentijd het licht voor hun mag schijnen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief