Verkrijg vrede en verzoening. (11.02.83)

Help Mij om van God de Vader voor u allen de Vrede en Verzoening te kunnen verkrijgen als gij uw gebeden in deze Heilige Vastentijd met oprechtheid Uw Moeder aanbiedt!

De misdaad van de mensen, de werkelijk ontstellende misdaad is, de Koningin van de Hemel het zwijgen op te leggen, omdat Mijn Woorden niet au serieux genomen worden.

Ben Ik genoodzaakt om zonder ophouden bij Mijn Zoon aan te kloppen, omdat Ik niet wil, dat Hij u ooit zal verlaten?

Wat heb Ik allemaal voor u gedaan en wat moet Ik nog meer doen?

Heb Ik Mijn fiat niet gegeven om Mijn Moederschoot te openen voor de geboorte van de Mensenzoon, Jezus de Verlosser der Wereld?

Heb Ik met Hem niet meegeleden tijdens Zijn leven op aarde en bij Zijn Doodsstrijd, aan welke een wrede geseling voorafging?

Kom kinderen, sluit u aan bij hen die nog bidden kunnen, dan zult gij er allicht iets goeds van opsteken.

Het Licht van de Toren van David zal voor u uitschijnen en het zal u voorgaan totdat gij het kronkelige pad goed zijt overgekomen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief