Troost Zijn Hart. (11.02.90)

Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid.

Bid ook voor hen, die gevangen zitten en vraag den Heer vooral om goede Priesterroepingen en dat zij ook dán Herders zijn naar Zijn Woord en Daad.

Wat al heeft Jezus Christus niet voor U gedaan? Hij heeft Zichzelve gegeven als Slachtoffer om U te behoeden voor den eeuwigdurende ondergang. Probeer in de H.Vastentijd om U het een en ander te ontzeggen, want ook Jezus heeft Dorst naar U.

Hij verlangt dat gij, voor Mijn Beeld als de Toren van David, een gebed prevelt om daardoor telkens een ziel uit het vagevuur te redden.

25.03.90 Verlosser der wereld red Nederland.

Denk gedurende de H.Vastentijd wat Hij Gedaan heeft van Den Dag af, waarop Hij Zich Opofferde om U te Verlossen.

Zeg daarom dikwijls : Verlosser der wereld red Nederland, het land wat arm is aan Priesters!

Aanmelden voor de nieuwsbrief