Satan heeft overwonnen. Hij blijft “netjes” de baas. De dood aan miljoenen! (29.04.81)

Ja, Mijn kinderen, de mens heeft gekregen waarom hij zo hard geschreeuwd heeft.

de dood aan millioenen! Satan heeft overwonnen!

Opnieuw heeft hij een slimme list gebruikt om toch vooral “netjes” de baas te blijven. Eén stem zou immers de doorslag geven en dan was hij klaar met zijn werk.

De wereld heeft verkregen waarom zij vroeg, evenals toen het om de dood van Jezus Christus ging.

Mensen vragen elkander nu verbijsterd af : “Hoe kan de Heer dit toelaten ?” Waar blijft Zijn Almacht ? Is Hij het moe geworden om te regeren?” Opnieuw zwijgt Christus! Opnieuw laat Hij met Zich spotten en laat toe, dat onschuldigen worden gedood!

De mens is vrij ! men kan doen met het leven van anderen wat men wil. De vrouw mag beslissen, niet God.

Zou God de Vader, Die de mens toch geschapen heeft, de regeerders laten beslissen over leven of dood?

God heeft hen geplaatst tussen de mensen om hun onderdanen de regels bij te brengen van het leven.

De hardst schreeuwende mens heeft overwonnen, terwijl de biddende massa het zwijgen werd opgelegd. Nu nog is de vrouw baas in eigen buik. Baas over haar lichaam doch krijgt ook nog zeggenschap over het leven of doden van anderen.

Uw stem zal over de aanstaande verkiezingen haar beslissing brengen wie er regeren zal, de mens of God.

De wereld heeft overwonnen ! De vrouw kan weer “netjes” worden afgeleverd als er geaborteerd is. Nu kan het nog. De wereld heeft overwonnen, terwijl de kerk verder gaat met zingen : CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS, CHRISTUS IMPERAT !

Ja, opnieuw zal Jezus aan het eind van Zijn krachten zegevieren.

Dan zal de wereld wegzinken en allen die schuldig worden bevonden om de moord van anderen, zullen dan voor Gods Rechterstoel moeten verschijnen.

Blijf bidden voor uw regering, blijf bidden voor uw moordenaars, blijf bidden voor hen, die hartstochtelijk het leven van anderen ontnemen. Want de God van u en uw vaderen zal niet toelaten, dat de wereld nog dieper wegzinkt.

Opnieuw zal Hij zegevieren, maar Hij wacht op uw gebed ! Laat Hem daarom niet alleen staan, want ook u heeft Hij nodig, elke dag meer! Want juist die éne stem komt er nog aan tekort om de wereld te verlossen en daar ligt alles aan gelegen en bidt dan deze smeek­bede: “Jezus Christus, Verlosser der Wereld, redt ons volk, ons land, dat door die ene stem gefaald heeft Christus te volgen op Zijn Weg naar Calvarië, de stem van het geweten, de stem van het hart.

Ik dank u voor al uw gebeden en trouwe opkomst om daar als strijders op te treden door uw aanwezigheid. Een echte Simon van Cyrene waart ge om Christus te ondersteunen. Gaarne had Ik meerdere van Mijn kinderen daar verwacht. Doch er was geen tijd.

Blijf Hem helpen om Zijn Kruis te verlichten, want het wordt steeds zwaarder.

Hij heeft u nodig ! Juist dat kleine mensje, om Hem te ondersteunen het grote gewicht van Zijn Kruis dragelijk te maken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief