Rechtvaardigen kunnen God vermurwen. (11.02.1983)


Weet ge dan niet, dat door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen, God Zich zal laten vermurwen en de mens zal sparen voor de aangezegde rampen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief