Rampen en lijden. Waar is Gods barmhartigheid? (27.02.1983)


Kinderen u leeft in een tijd van moord en doodslag, van oorlogen en rampen over de wereld die steeds dichterbij komen. Zouden wij dan samen niet proberen om het beste ervan te maken en nog meer dan anders Christus’ Lijden hierin te zien? Als mens kan Ik aannemen, dat gij God verfoeit, omdat Hij dit nodeloos geweld toestaat en niet ingrijpt om hun daarvoor meteen te straffen. Neen, hierin ziet de mens Gods oneindige barmhartigheid verkeerd. Als strenge Rechter zou Hij onmiddellijk moeten toeslaan, maar als een Liefdevolle Vader geeft Hij ook de allergrootste zondaar nog de kans om zijn leven te beteren.

Toen Jezus hing te sterven bad Hij nog aan Zijn Kruis : “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!”

Zeg Hem na: “Heer straf hen niet om hun zonden, maar leer ze inzien door Uw liefde tot ons en door de woorden van Uw Moeder, dat niemand het recht heeft elkander onrecht aan te doen!” Straks zult ge tegen je vrienden zeggen: “Maria is weer naar de aarde gekomen, Zij heeft weer een Boodschap gegeven!”

Maar weet ge dan niet, dat Christus altijd om u heen is, dat Hij overal tegenwoordig is? Als ge zoudt willen luisteren, kan je het kloppen van Zijn Hart horen. Hij roept u steeds vanaf elke plaats, vanuit elk Tabernakel, tot zelfs in het warme hart van de mens.

Aanmelden voor de nieuwsbrief