Ook in de laatste algemene boodschap roept Maria ons nog op de kleine onschuldigen niet alleen te laten staan (18.12.92)

…Bid voor de gruwelijke taferelen van hen, die abortus plegen en laat ze niet alleen staan die kleine onschuldige wichtjes.

En al zal Elisabeth geen algemene Boodschap te horen krijgen, Laat Ik u nimmer alleen staan, want Ik sta toch heel dicht bij u.

Blijf trouw de Gebedsdiensten volgen.

Ik Blijf u volgen al krijgt u dan geen Boodschap meer.

In de Hemel blijf Ik aan de noden van u allen denken.

Ik zal u blijven steunen.

Boezemt Hij die Heilige vrees voor het kwaad – dien afkeer van de zonde en die het begin der Liefde is, niet in? Maar boven­al Schenkt Hij de nodige kracht het menselijk opzicht te trotseren -het juk der wereldse gewoonten af te schudden en aan de bekorin­gen en de betoverende macht der vermaken en vleierijen weerstand te bieden.

Kinderen, Ik Ga u Verlaten en zeg dan adieu.

Vaarwel tot in de Hemel. Deo Gratias !

Aanmelden voor de nieuwsbrief