Jezus passie geldt nog steeds (02.05.90)

De 40-daagse Vastentijd was een Lijdensweg voor Jezus Mijn Zoon, doch dit Lijden heeft géén einde en daarom, zolang het kwaad op de wereld is, zal het ook steeds een “Passie” blijven voor Uwen Verlosser.

Zelfs al spreekt de H.Schrift over de “Verrijzenis” van de Heer zal het voor Hem een aanhoudende Passie blijven.

Voor allen heeft Hij den Kruisdood ondergaan. En niet alleen vloeien nog de Tranen uit Zijn Ogen, maar ook Zijn Bloed stroomt nog ieder ogenblik op de aarde.

Zou de mens alleen geschapen zijn om door God Veroordeeld te worden tot de helse straffen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief