God regeert en waarschuwt. (6.10.1985)


De natuurrampen laten u zien, dat God regeert, maar u vooraf waarschuwt om nog beter te leven, om nog meer uzelve op te offeren om het goede in die ander te bereiken, misschien wel in uw kind.

Bidt daarom veel om van dit geweld gespaard te blijven. Iedere mens wil leven, wil zichzelf redden. Maar hoevelen denken nog aan het lot van die ander, die ook wil leven?

Het allerkleinste zaadje, het ontluikende leven, het beginnende mensje, hij hoort er niet meer bij. Voor hem is er geen plaats in deze maatschappij. Hij moet ruimen, want de kruimels van uw brood moesten hem eens in leven houden.

Bidt voor deze wereld, bidt voor de straffeloze mens, die geen kans ziet om lief te hebben, geen kans ziet om bemind te worden, geen kans ziet om nieuw leven te geven, geen kans krijgt om de wereld te leren kennen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief