Door te waarschuwen wil God alle kinderen redden. (03.04.1980)


Ik heb gezegd in Mijn laatste Boodschap: “Houdt u allen voor­bereid als het uur zal aanbreken, dat de ganse wereld aan het sidderen brengt”. Daardoor willen Wij proberen om door zulke uitspraken alle kinderen te redden. En hoe zou dat het beste gedaan kunnen worden, denkt gij, Mijn kinderen? Doordat de waarheid het licht zal geven uit Mijn Boodschappen in het Hofke.
Hoe vaak hebben er al op verscheidene plaatsen aardbevingen plaatsgevonden en kan men de dagen nog tellen wanneer er bliksem en vuur plaatsvond, dat elkeen dacht aan zijn laatste uur?
Dacht gij kinderen, dat de mensen veranderen zouden wanneer men deze tekenen zag? Men was het spoedig weer vergeten, zoals elke ramp maar van korte duur de mens bij blijft.
Neen!, de Heer geeft de tijd, dat iedereen de kans krijgt om zich aan te sluiten.
Hij plant de wijnstok waar hij vruchten draagt en Hij zal de liefde laten ontstaan.
Hij is Het Alles Overtreffende Wonder en Het Onderpand der Toekomstige Glorie.
Hij wacht! Hij is rechtvaardig maar ook geduldig!
Hij is het geheim van het geloof! Zijn Kostbaar Bloed heeft Hij op het Altaar nagelaten en Hij zal wachten om elkeen de kans te geven zijn leven te beteren.
Hoe kan een Vader Zich gelukkig voelen als er vele van Zijn kinderen verloren zouden gaan? Ziet gij de wreedheden van de wereld niet en kunt gij de martelaren tellen, die boete doen om het behoud van vele zielen? Zijn deze tekenen dan niet genoeg om het waarde te geven voor het behoud van het mensdom?
De Liefde van Jezus zal heersen over alle zielen, over alle huisgezinnen, over alle volkeren der aarde, waarvan Ik de Vrouwe mag zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief