De kruisweggebeden bidden in de vastentijd. (20.02.83)

Hebt gij eraan gedacht om deze eerste woensdag, welke begint met een dag van ontberingen en onthouding om de inwendige mens te beteugelen, ook met liefde in gedachten en offervaardigheid te beginnen?

De Kerk vraagt zo weinig om het de getrouwen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zij schrijft als verplichting twee dagen voor, terwijl de Vastentijd toch 40 dagen genoemd wordt.

Ik wil u niets opleggen om u te versterven, om zo Jezus op Zijnen Kruisgang mee te beleven. Maar wat u wel kunt doen is elke dag de Kruisweggebeden te verrichten. Al volgt ge dan per dag ook maar één enkele statie, ge hoort erbij, ge ervaart beter het Lijden wat Hij voor allen, dus ook voor u, gedaan heeft.

kruisweggebeden

Aanmelden voor de nieuwsbrief