Als Moeder van goede raad en Zetel der wijsheid spreekt Zij over moordend beleid (08.06.89)

Kinderen, in opdracht van de Hemelse Vader kom Ik U vandaag toespreken als Moeder van Goede Raad en als Zetel der Wijsheid.

Allen zijt U ervan overtuigd, dat alleen God beschikt over leven en dood.

Niemand heeft het recht om de menselijke waardigheid op de jonge vrucht, of op welke burger dan ook af te breken. Geen abortus-provocatus, noch euthanasie om welke reden dan ook, ouderom of pijnlijke ongeneeslijke ziekten, mag worden uitgevoerd op een menselijk tastbaar lichaam.

Ook het meehelpen aan zelfdoding behoort bij het allergrootste kwaad.

Nederland, hoever bent U gevallen om ook andere landen in de gelegenheid te stellen zijn kinderen te laten doden.

Uw regering is niet ziek te noemen, maar wel één moordend beleid.

Waarom kunnen de Zonen van de Kerk niet geloven, dat Maria, de Moeder van het volk, pleit op welke partij Haar kinderen hun stem zullen geven ?

God is altijd met ons, vroeger, nu en voor de toekomst.

Het grootste Gebod, dat Hij ooit gegeven heeft is de “Liefde”.

De Goddelijke Pelikaan voedt Zijn kinderen met Zijn Eigen Bloed.

Dát is pas Liefde !

En als met het 5de Gebod de mens erop gewezen wordt : “Gij zult niet doden”, zal zijn geweten spreken, maar ook blijven knagen als hij dit Gebod niet nakomt.

Hij zondigt niet alleen tegen de liefde, maar hij is moordenaar, die zoekt naar zijn prooi.

Aanmelden voor de nieuwsbrief