Abortus dooft het Licht in u. (22.01.79)

Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve men­sen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen.

Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: “Ga en vermenigvuldig u!”

Dat was niet gesproken tegen de dieren, maar vooral voor de mens, omdat Hij Zijn Gelijkenis graag meer en meer vermenig­vuldigen zal.

Christus Mijn Zoon is voor elk levend wezen gestorven en heeft elkeen willen redden.

Waarom zoudt ge, wanneer Mijn Zoon zovele Genade geeft, niet je eigen kind het leven kunnen geven, niet je eigen kind kunnen geven wat het toekomt? Kent gij allen het Gebod van de liefde? Ja, zult gij antwoorden, wij zullen liefhebben.

Kies dan voor het leven, dat ontstaan is uit een ware liefde, dat genomen is door twee verliefde mensen, die samen één wilden zijn en uit dat éénworden met elkaar een groeiend leven tot bloei willen brengen. Waarom moet dan zo’n wezentje, dat geen geluk gekend heeft, zo snel worden afgebroken?

Abortus zal altijd het gevoel bij de vrouw verwekken, dat ze iets vernietigd heeft, dat toch als moeder haar levensdoel was! Ze kan haar gestelde daad nooit meer ongedaan maken. Het van kant maken, het uitmoorden van weerloze onschuldige, ongeboren kinderen kan niets bij brengen om het zalige genot.

Het zal hun blijven knagen en zij zullen zich altijd een opgejaagd mens voelen.

Bidt daarom Mijn kinderen, dat men gehoor geeft aan deze oproep.

Aanmelden voor de nieuwsbrief