5 maart 1986 – 11.00

Lieve kinderen, wederom hebben niet allen Mijn Boodschap begrepen van 2 maart en zeker niet voldoende laten doordringen.
Velen benijden Mijn dochter Elisabeth als een bevoorrechte ziel, maar weet u, dat zij als werktuig van de Heer veel doormaakt ?
Niet alleen enkele keren, maar herhaaldelijk benadert satan haar om ze te bewegen Mijn Boodschappen terzijde te schuiven en niet meer te luisteren naar Mij, doch alleen satans bedoelingen na te streven.
Telkens is het een gevecht met den “boze”, daar zij niet zwichten wil om zijn grove leugens en verleidelijke woorden.
Kent u de geschiedenis van Pater Pio en Pastoor van Ars ?
Zo ja, dan weet u, dat ook dezen meerdere malen zijn lastig gevallen door hen, de satans.
Velen die Hemelse Boodschappen ontvangen moeten een gevecht leveren met deze geesten.
Zelfs voor valse genadeoorden worden offers gevraagd aan hen.
Als u gelooft in Mij als de Turris Davidica, waarom neemt u dan Mijn Boodschappen van 16 januari, 9 februari en 2 maart niet serieus ?
Niemand wordt naar een ander land gestuurd om daar een Boodschap te brengen van de Hemel.
Weliswaar ontvangt u weleens Boodschappen uit een ander land, maar deze zielen krijgen nimmer de opdracht van God de Vader, noch van welke Heilige dan ook, om te spreken in andere landen, omdat Ik dan zou komen met een Boodschap.
Onthoudt dit voor eens en altijd en laat u niet bedriegen door mensen als waren zij door de Hemel gezonden.
Weet ook, dat Uw Moeder nimmer komt met dreigementen om u angst aan te jagen, maar alleen met waarschuwingen voor wie u moet bidden.
Ik verwacht en hoop, dat Ik u hierdoor meer licht heb gebracht om Mijn Woorden nu toch zeker serieus te nemen.
Ik zegen u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief