3 november 1985 – 10.15

Vandaag viert men hier de herinnering aan het Kostbaar Bloed van Jezus in Mijn Hofke.
Dring in het geheimvolle Sacrament tussen het Kruis en het Tabernakel verder door. Overal vindt ge dan Jezus met het Kruis en Zijn liefdevolle Blik verzacht alle lijden. Hoe groot dat lijden ook zijn moge, groter nog is de troost voor allen, opgesloten in het Heilig Sacrament.
Om u de schatbare weldaad van dit Aanbiddelijk Geheim te doen genieten, werd niets minder gevorderd dan de dood van de Verlosser.
Zijn nu deze grote geheimen van het Kruis en het Tabernakel naar Gods vrije inzichten zo innig met elkander verbonden, laat gij ze dan niet van elkander scheiden in uw gedachten. Overweeg het Lijden van Jezus in uw voorbereiding tot de H.Communie; geen beter middel om in uw hart een innig leedwezen over uw zonden op te wekken en tevens een groot vertrouwen op de oneindige goedheid van Uw Heer.
Op Calvarie biedt Jezus u Zijn Kruis aan, maar in het Tabernakel is Zijn Hart voor u geopend.
Hard als het hout ook zijn moge voor de natuur, het is nochthans het onderpand van uw heil; en uit het Hart van Jezus vloeit een verkwikkende balsem, opdat gij het kunt dragen zonder eronder te bezwijken.
Kom uw ongetrouwheden bewenen aan den Lijdende Verlosser en weldra zal Jezus u in de H.Commnie laten rusten aan Zijn Hart.
Ik zal u dan zegenen wanneer een Mijner Zonen u zegent uit Naam en in Naam van Jezus met Zijn Kostbaar, Bloedige Aanschijn en Hij zal met u en Mijn Priesterzoon zijn.
De Hemel juicht om Haar Martelaar Titus Brandsma.
Deo Gratias !

Aanmelden voor de nieuwsbrief