2 maart 1986 – 08.00

Mijn lieve kinderen !
In de volle overtuiging zijt gij allen naar hier gekomen om te bidden in Mijn Hofke.
Weet, dat Ik ook vandaag bij u ben om te overtuigen van Mijn Moederliefde.
Velen hebben de Boodschap welke Ik gaf, niet begrepen, lees daarom die woorden nog eens over toen Ik sprak, dat degenen die Mijn Stem vernemen, zoals Elisabeth en anderen, niet naar het andere einde van de wereld worden gestuurd om daar een Boodschap te brengen, door Mij gesproken.
Velen van Mijn kinderen hebben wel in dit land de plaats bezocht die door Mij zou zijn aangewezen om er een Boodschap van Mij te brengen.
Heb Ik voorheen niet gezegd : Ik zal u behoeden voor valse profeten en toch hebben velen genoten van de woorden die gesproken werden en de olie die heilig zou zijn.
Bidt daarom en niet alleen vandaag, voor oorden welke niet van de Hemel zijn.
Jezus’ H.Hart en het Mijne zijn intens bedroefd, dat velen de Boodschappen welke Ik hier mag geven niet serieus nemen. Door deze smart staat de Hemelse Vader Mij niet toe om u tijdens de gebedsdienst toe te spreken, doch evenwel ben Ik toch bij u.
Dank voor uw trouwe opkomst en voor de bloemen aan deze plaats telkens geschonken.
Weet, als Mijn Priesterzoon u zegent, dat Ik op hetzelfde ogenblik u in Mijn Armen sluit.
Moge de H.Michael u steeds behoeden voor valse profeten. Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief