27 september 1981 – 15.00

Mijn lieve kinderen, gij bidt steeds tot de Vader, Zoon en H.Geest: “ik
heb u lief”! Zorg dan, dat gij ook beantwoordt aan uw beloften. Want de
H.Geest is uw inspiratiebron die zal geven wat gij te zeggen hebt. Moge
door de kracht van Mijn Bruidegom, van Mijn liefdevolle Zoon en van Mijn
Vader Die Mij uitverkoren heeft Moeder te worden van Zijn Zoon, u geleid
worden door Mij, door Mijn Boodschappen goed na te komen. Want niet
alleen lezen is voldoende, gij moet ook aan Mijn inspraken gehoor geven.
De Engelen zullen u allen bijstaan, bijzonder de Grote Drie, de
H.Michael, Gabriel en Rafael, wier feest gij heden hier wilt gedenken.
Altijd zal Michael uw Beschermer zijn als gij hem aanroept in de
moeilijke strijd waarin de duivel u brengen zal. Weet, dat hij klaar zal
staan, wanneer gij wordt aangevallen bij bekoringen en tevens hem
verdrijven zal om opnieuw te beginnen. De wil is vaak goed, doch het
vlees daarentegen zwak, doch met Hem aan uw zijde zult gij overwinning
behalen al lijkt het, dat ge alleen staat. De Moeder van allen zal u
troosten, ook bijzonder vandaag, want Ik weet, dat velen onder u
schrokken van de voorgelezen Boodschappen. Doch weet, dat deze woorden
niet op elkeen van u van betrekking zijn. Ik spreek altijd in meervoud
uit om te voorkomen, dat iemand veronderstellen zou wie hiermee bedoeld
werd. Alle dagen van uw leven zal Ik zorg voor u blijven dragen als gij
dan ook tot Mij steeds uw toevlucht neemt in al uw ondernemingen. Laat
altijd uw liefde uitstralen over allen die zo nauw met u betrokken zijn,
want ook zij hunkeren naar liefde en geluk en dat kan men alleen als men
bij zichzelf begint. De afgedwaalde broeders en zusters van u moeten
door uw gebed weer terug kunnen keren tot wat zij eens als kind al
geleerd hebben. Laat nimmer ook maar aanmaal deze kinderen van Mij, die
uw broeders en zusters zijn, in verwarring, omdat zij de weg niet weten
te vinden. Meerderen van u hebben zich voortdurend ingezet om nieuwe
Priesters aan te werven met een goede geest, want de Hemelse Vader, maar
ook uw Aardse Vader, Paus Joannes Paulus rekent op uw gebeden. Want door
gezamenlijk de Hemel te bestormen zal Christus niet doof kunnen blijven
en zo ook aan de vele afgedwaalden opnieuw Zijn genade te geven om de
Hemel te verdienen. Moge de HH.Engelen en bijzonder ook Pater Pio die
veel hier in het Hofke Mij terzijde staat, u hierbij helpen en geef, dat
er onder u mogen zijn, die de noden van het Priestertekort zullen
aanvullen door financiele bijstand. Want velen schromen om deze weg te
kiezen daar zij armzalig zijn in hun behoefte en dit niet altijd durven
uiten. Dan zal Gods Geest over u allen neerkomen en de overleden
Priesters die bij de Hemelse Vader vertoeven, zullen u blijven
begeleiden. Kniel nu, dan vraag Ik u om de Oefening des Geloofs te
bidden. Ik strek over allen nu Mijn Armen uit om u te sluiten onder Mijn
Mantel aan Mijn Moederhart en zegen u door de Vader, Zoon en de H.Geest
! Ik groet u allen ! Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief