27 januari 1991 – 05.00

Lieve kinderen! Mijn Plan was geweest om na 8 september niet eerder U toe te spreken totdat Elisabeth haar ziekbed mocht verlaten.
Doch de Hemelse Vader vond het nodig om juist vandaag te komen nu deze pelgrims per touringcar te samen hier zijn.
U bidt om vrede in deze wrede oorlog, maar is er vrede in Uw harten aanwezig?
Waarom geeft U de schuld aan aan persoon die klagen zou, dat de chauffeur van het vervoermiddel te laat vertrekt?
Wees eerlijk, dat U allen die uitspraak hebt gedaan om liever eerder te vertrekken na de Gebedsdienst, daar het wachten om toch weer huiswaarts te keren te lang duurt. Waarom gaat U liever op eigen gelegenheid de reis naar deze plaats maken?
Hoeveel uren brengt U door om op het scherm naar het nieuws of film te kijken op te T.V.?
Als U gezamenlijk de reis als pelgrim maakt, heeft dit een grotere Genade tenminste als die gelegenheid zich voor doet.
Zou de leider van de bus het prettig vinden als hij verneemt het nooit goed te doen?
Laat Uw bereidwilligheid meewerken.
En wie laat zich door den Boze meesleuren om er zeker van te zijn de Stem van de Heer te vernemen die tot die ziel Spreken zou, en wat erger is, Mijn Bezoek ongeloofwaardig te maken, dat Ik aan Mijn dochter Boodschappen doorgeef?
Waak de gehele dag met zorg over uw hart, over Uw zintuigen, inzonderheid over Uw tong, teneinde God niet te beledigen.
Het is alsof het kwaad met de tong gesproken op Communie-dagen begaan, Onze Heer meer mishagen dan die, welke U op andere dagen bedrijft, omdat Hij Zich op de dagen der Communie Zelf aan U geschonken heeft.
Daarom moet men op die dagen onverschillige tijdverdrijven een weinig achterwege laten, teneinde meer tijd te besteden aan het gebed.
Velen van Uw broeders en zusters leven dag en nacht in angst omdat het wrede oorlogsgeweld hun treffen mocht.
Bid daarom dagelijks het rozenkransgebed om die hulpbehoevenden bescherming te bieden.
Omdat Ik vandaag een Boodschap geef, wil niet zeggen, dat dit weer regelmatig gebeuren zal.
Het was hard nodig om U op andere gedachten te brengen.
Waarom kwam Ik op de vroege morgen, en niet nu op het ogenblik, dat U hier zijt?
Omdat U dan zou zeggen: “Onze Lieve Vrouw kwam omdat wij hier zijn tijdens deze gebedsstonde.”
Wijs niemand aan als de schuldige die liever eerder huiswaarts keert, maar kijk in Uw eigen hart en laat Uw geweten spreken.
Jammer dat Ik op deze manier U een Boodschap moet geven, maar het is Moederliefde voor U allen uitgesproken.
Als de Priester U Zegent zal Ik er zijn om zijn hand te leiden en zeg daarmee: “Ik groet U”!

Aanmelden voor de nieuwsbrief