22 mei 1984 – 14.00

Mijn kinderen slechts aan ding was noodzakelijk.
Waarom Ik hier als de Rosa Mystica Mijn intrek nam, diende, om de mensen vertrouwelijk te maken met het nieuwe beeld, welk de titel aannam als de Turris Davidica.
Jaren achtereen was het voor velen een gemis het zo geliefde beeld, dat zonder meer niet weg te denken was met ‘t Hofke, er niet meer aan te treffen. Nu men het hele pand Het Hofke mag noemen en Mijn Beeltenis vandaag wordt overgedragen naar Haar oude vertrouwde omgeving, zal de Hulp die Ik Mijn kinderen geven zal ook talrijker gaan worden.
Toch hebben velen al op deze plaats troost gezocht en gevonden.
Maar Ik zal als de Rosa Mystica hen blijven volgen waarheen Ik ook geplaatst wordt.
Rosa Mystica ! Geestelijke Roos ! Het zinnebeeld van de liefde. Liefde aan anderen, dus geen eigenliefde. Als Ik alleen aan Mijzelve dacht, zou Ik deze titel of welke dan ook, niet kunnen noch mogen voeren.
Geestelijke Roos ! Een ruiker rozen, het mooiste geschenk aan een zieke gegeven. Het werkt als een balsem die een zieke opfleurt als hij het moeilijk heeft. Het rozenknopje is meestal nog gesloten als men het, als attentie in welke vorm dan ook, krijgt aangeboden. En staat deze liefdesbloem enkele dagen in de ziekenkamer, dan gaat het knopje zich ontplooien om zijn hartje te laten bewonderen. De roos laat de zieke een kijkje nemen in haar binnenste en wil haar verwennen door de aangename geur los te laten welke de rozenblaadjes afscheiden.
Zo ook kan men de Rosa Mystica beschouwen als het zinnebeeld der liefde. Vooral aan de zieke en de noodlijdende mens wil Zij Haar geurige balsem overbrengen. Waar ernstige problemen een feit zijn gaat Zij als een Reizende Bezoekster voor enkele dagen op visitatie om hen over de vaak angstige en benarde omstandigheden heen te helpen.
Met milde Hand deelt Zij dan al Haar Liefde uit. Maar niet alleen aan de lichamelijk zieke mens, maar vooral aan degenen, die op donkere wegen het vertrouwde straatbeeld zijn kwijtgeraakt, wil Zij van al Haar Goedheid blijk geven. En met de lichtstralen van de Toren biedt Zij naast Haar Liefde al Haar warmte aan die een koude verkleumde ziel nodig heeft. En vanuit deze warmtebron kan men de kracht putten om in stille overgave verder te gaan naar de plaats waarheen het H.Kruisoffer u voeren zal.
Bidt veel voor de zielen die in gevaar zijn ! Vaarwel !

Aanmelden voor de nieuwsbrief