21 januari 1989 – 11.07

Kinderen, herinner U wat Jezus om uwentwille gedaan heeft.
Voor U heeft Hij geleden, al Zijn Bloed is uit Zijn Heilig Lichaam over de aarde gevloeid.
En zoals de tarwekorrels gemalen worden en tot brood gekneed; en de wijn voortkomt uit de platgedrukte druiven onder de wijnpers; aldus werd Het Heilig Lichaam van Jezus gedurende Zijn Lijden gebeukt, met voeten getreden, met striemen overdekt en dermate verbrijzeld dat Het Bloed uit al de openingen Zijner Wonden vloeide.
Desgelijks wil ook God, dat gij U bij de Sacramentele deelname aan Het Heilig Kruisoffer, Zijn Folteringen en versmaadheden indachtig zij, uw geest met de bittere smarten van Zijn Lijden voede, uw hart door oprechte boetvaardigheid vermorzele !
Hij wil zelfs, dat gij er in toestemt veracht te worden, ja, dat gij U met voeten laat treden, indien dit Zijn Wil is.
De wereld neemt een groot gedeelte van uw leven voor haar : is het geen tijd, dat Jezus Christus de eerste ogenblikken van de dagen, die U nog overblijven, voor Zich opeist ?
Herinner U bij het ontvangen van de Heilige Communie, dat Jezus het H.Sacrament des Altaars, onder de gedaante van brood en wijn, heeft ingesteld om u een altijddurend Afbeeldsel van Zijn Lijden na te laten.
In deze stemming moet gij U brengen bij de opheffing als Jezus Christus Zich werkelijk voor U opoffert.
Aanbidt Hem met eerbied en aandacht als de Priester tijdens de H.Consecratie de Heilige Hostie en Het Kostbaar Bloed minstens 60 seconden naar U opheft. Op deze wijze moet gij het Werk van God, door de Priester verricht, naleven, dan zal uw leven Zijn navolging heten. Gedenk Hem nu !

Aanmelden voor de nieuwsbrief