15 november 1986 – 02.45

In de privé-Boodschap, die Ik gaf op 15 november 1986 zit leerzame stof verwerkt, die aan al Mijn kinderen gegeven dient te worden.

Zonder gebed houdt geloof geen stand.
De mens die gelooft, is een mens die hangt aan Gods Genade. De mens die gelooft is in wezen een mens die bidt.
Zoals geloof niet denkbaar is zonder een Goddelijke hulp – die nooit ontbreekt -, zo is het ook niet denkbaar zonder een innerlijke houding van vragen en roepen. Hoeveel te meer in moeilijke, in kritieke uren midden in het geloof, daar moet de lamp van het gebed onafgebroken zijn licht blijven geven, niet aan de rand; dan zal het mysterie van dit Goddelijk Werk volledig verwezenlijken wat het belooft. God alleen behoedt uw geloof en indien Hij niet waakt, zijn al uw inspanningen vergeefs.
Zeker, de theologie moet doorgaan over dit punt na te denken.
Gij kunt u alleen maar verheugen over de inspanning die in deze tijd ontplooid wordt. Gij moet u er zelfs niet tegen verzetten, dat getracht wordt formuleringen te beproeven die volmaakter rekenschap zullen geven van het geloof; waarom zou men dat niet proberen ?
Voldoende is, dat het geloof onaangetast blijft in zijn bron en traditie en dat het leergezag niet zijn afkeuring te kennen geeft.
Men staat dan ook wel versteld, dat sommigen, door handige insinuerende verklaringen, op zulk een belangrijk punt verwarring zijn gaan stichten en het eenvoudige christen-geloof heel diep schokken.
Welke ook de door een genie gegeven verklaring of theologische formulering moge wezen – het zal toch altijd maar een menselijke zijn – dit blijft waar : de Christus van het Lijden en van de Eucharistie blijft werkelijk Sacramenteel onder ons, daar moet het geloof zich aan houden en daar kan uw gebed veilig op bouwen, zonder verdere geleerde uiteenzettingen af te wachten.
Begin tesamen een novene ter ere van de Heilige Geest en de Aartsengel Michael, dan zult u woorden van wijsheid, raad en bescherming vinden.
Moge God en Mijn Priesterzoon U allen zegenen. Gegroet.

Aanmelden voor de nieuwsbrief