13 januari 1985 – 14.00

Gegroet Mijn trouwe kinderen, gij die alles trotseerde om deze plaats te bezoeken. De plek die uitnodigt om in stilte tot God te keren. De ruimte die de sfeer biedt om samen de Rozenkrans te bidden. De weg dien gij zocht waar Uw Hemelse Moeder Haar Boodschap aan de wereld geeft. De plaats die Mij lief geworden is.
Laat u niet overrompelen door hen die Mijn Hofke willen afbreken of belachelijk maken. Door hen die op een spottende wijze durven uit te dragen, dat deze gezegende plaats een pure financiele kwestie is.
Bidt tot God voor de vele lasteraars !
Bidt ook voor de velen van u die op grove wijze een marteling ondergaan.
Bidt voor diegenen die ontvoerd worden en gedood omdat zij het ware geloof prediken.
Bidt voor Mijn Priesterzonen die zijn afgedwaald en voor hen die het celibataire leven niet aankunnen.
Vraag vergeving aan God voor hen die hun Herderlijke Waardigheid zien om zelf te kunnen regeren en niet gehoorzamen aan deze Paus, die toch de plaats bekleedt van Christus, de Grootste Herder aller tijden.
Bidt voor de mens in nood en deel met hen uw overvloedige bezit.
Toon, dat uw hart een ruime plaats biedt voor hen, die behoeftig zijn.
Als gij doet wat Ik u voorhoud, zult ge het Eeuwige Leven in uw bereik hebben.
Gij allen die de moed hebt betoond hier te willen zijn, blijven in Mijn Mantel geborgen.
In de geest, tesamen met Mijn Priesterzoon, zegenen wij u !
Wees lief voor elkaar en wees de Vredebrenger van Christus.
De nieuwe prentjes zijn nu gezegend. Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief