13 augustus 1989 – 14.05

Mijn getrouwen !
Allen zijn jullie naar Berlicum gekomen, ja zelfs uit een ander land, om hier gezamenlijk de gebeden en lofzangen naar de Hemel te richten.
Wees ervan verzekerd, dat Ik ook op de hoogte ben van al uw zorgen en smarten. Ik word niet zomaar genoemd Middelares en Uitdeelster van alle Genade, maar bied ook al Uw smeekbedes de Vader aan.
In zoverre Ik Hulp mà g verlenen zal Ik al Uw vragen niet onbeantwoord laten.
Wanneer Ik U iets voorhield, wat verband had met Hemel en Regering werd er gezegd : “dat is Maria onwaardig “!
Wanneer de Wet vasthoudt, dat abortus en euthanasie wordt toegelaten, is Uw Regering ook aansprakelijk voor de moorden die op deze wijze worden uitgevoerd.
Zoals Ik U reeds andermaal voorgehouden heb, bent U medeschuldig als U tekent met de rode kleur, dat het bloed is en de dood bepaalt voor de meest onschuldigen.
God gaf U het leven, maar eveneens aan het ontkiemende zaad, wat het begin is van de ontwikkeling van dit broze mensje.
Als U toch van plan zijt dat ronde cirkeltje rood te kleuren, tot instemming voor euthanasie, dan moet U er niet van opzien als men U of Uw familieleden de dodelijke injectienaald gaat inbrengen.
Of het nu passief of actief gebeurt, het is altijd moord !
Ook wil Ik dit onder Uw aandacht brengen : Er zijn er onder U, die zeggen, dat het verkeerd is als men angst heeft voor satan. Wanneer men niet angstig zou wezen, geeft U toe aan kwade neigingen en komt den “boze” met zijn verleidingen.
Zeg nooit dat de houding van Elisabeth verkeerd is als zij wel eens angst heeft.
Waarom zou satan vat hebben op iemand die angstig is.
Niemand wordt beproefd boven hun krachten en lijden is beslist geen vreemde zaak, want het komt van God en niet van de satan.
Ook Jezus had angst in den Hof van Olijven.
Het uur des doods zal U aanklagen, indien gij het Woord van Jezus niet op Uw leven toepast : “Leer van Mij ! Ik ben zachtmoedig en nederig van Hart “.
Weinigen begrijpen Hem, omdat hier,- volgens hun zeggen -, weinig wonderen gebeuren.
Weet wel, dat niet allen dit geluk durven uit te dragen.
In een ander, soms vreemd land voor de meesten, hebben velen het geluk bekomen.
Gelooft U werkelijk, dat het allemaal wonderen waren ?
Toen Jezus op aarde rondging werden ook niet allen genezen, al kwamen velen naar Hem om er voor te smeken. De Hemel geeft geen wonderen om geloof van verschijningen bij de mensen op te wekken.
Kinderen, velen van U hebben hun toevlucht hier tot Mij gezocht.
Blijf bidden en hopen, want als U het vertrouwen mist, zult U tevergeefs wachten op verhoring.
Dank aan degenen, die hun milde gaven aan Mij schonken, maar wacht ervoor om met de ene hand te geven, terwijl U de andere openhoudt om terug te ontvangen, want dan waren Uw verdiensten tevergeefs.
Weet, dat Mijn getrouwe Priesterzonen U zegenen en vanuit de verte, maar ook de Mijne zal U niet ontbreken. Ga in vrede !

Aanmelden voor de nieuwsbrief