12 mei 1991 – 14.25

Kinderen het is moederdag. Velen van U vieren dit samen met de kinderen.
Waarom kwam Ik toch vandaag en stelde het niet uit totdat Mijn dochter haar ziekbed mocht verlaten, voorgoed ? Omdat Ik U op deze dag niet wilde teleurstellen nu de buspelgrims hun 100ste bedevaart vieren.
De uitspraak : “Het leven gaat gepaard met strijd en lijden” getuigt niet van de offers met gelatenheid dragen, want daarop volgt het kenteken dat al het negatieve, elk ongemak en verdriet aan verandering toe is.
Je vraagt Mij dikwijls om je te leren hoe je tot de volmaaktheid kunt komen.
Luister dan naar Het Woord van de Heer Die heeft Gezegd : “Los van Mij zijn jullie tot niets in staat”.
Op eigen kracht kunt U niet tot vrede komen in Uw ziel, maar met je wil sta je al met het ene been in de Hemel. Met je verstand kun je al het uiterlijke waarnemen en met het gemoed alles wat innerlijk is.
Waar Gods Wil niet overeenstemt met de wil van de ziel, daar laat God Zich niet horen, doch laat hem alleen in zichzelf zonder de medewerking van de arme ziel. Laat het niet zover komen dat Uw eigen wil zonder Gods Wil is, want dan staat alles buiten Hem.
Christus woont wezenlijk en waarachtig in het geloof van hen die zich volledig overgeven aan de Heer. Hij Geeft hun Zijn Vlees tot Spijs en Zijn Bloed tot Drank. Hij geeft Het met Vaderliefde.
In ziekte en tegenslag vinden de meesten van Mijn kinderen de weg naar God terug.
Als de partner U heeft verlaten blijf dan toch op God vertrouwen. Het leven heeft weer waarde als je de weg gevonden hebt om naar God terug te gaan. Ik ben Uw Moeder, je Raadgeefster en Voorspraak bij God.
Elke nieuwe geboorte is een Wonder van God. Bid voor hen die het moeder-schap afbreken.
De Heer zal toch nooit de Deur voor hen sluiten want Hij laat die altijd open staan.
Als het je niet goed gaat dan leer je pas wie Uw vrienden zijn.
Vraag niet, waarom toch God ?”, want Hij Doet niets wat U van de vol-maaktheid afhoudt.
Misschien hebt U Hem nu pas gevonden na zoveel jaren omdat U naar Mijn Woorden luisterde.
De meesten zijn vandaag verplicht thuis moeten blijven daar het moederdag is en de kinderen haar graag willen ontmoeten.
Laat het daarom een feest zijn voor allen het volgende jaar.
Sluit je hart nooit voor een ander die niet lief voor je was want vergeving is altijd mogelijk.
En wie je ook bent, zonder Gods Hulp kunt ge niet leven. Versterk het vertrouwen in God, Hij laat je nooit los. En langs die wegen kom je Hem altijd tegen.
God vraagt niet veel, alleen datgene wat je dragen kunt, wordt je opgelegd.
Als de mensen wat meer vertrouwen hadden in God en Hem geloofden wat Hij heeft Beloofd, dan heeft het leven waarde.
Kinderen bid vaak het rozenkransgebed dan helpt U degenen die in nood verkeren.
Vraag Hem om Hulp en Kracht voor de noodlijdenden dan Zegent Hij U door de hand van de Priester.
Moge Hij altijd met U zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief