11 februari 1981 – 15.00

Mijn kinderen, gij hebt vandaag hier willen zijn niet alleen om Mij te
groeten, dan wel om Mij uw liefde te geven. Immer hebt gij u aan Mij
toegewijd en toch zijn er velen die Mij niet als hun Moeder willen
erkennen. Zelfs de Vlekkeloze Maagd is voor hen onwaarheid. Doch gij
Mijn kinderen geeft hierdoor te kennen, dat gij Mij op een bijzondere
wijze helpen zult. Van menigeen heb Ik vernomen, dat de Boodschappen,
die Ik hier geef niet door Mij gegeven kunnen zijn, omdat zij niet
voldoen aan de tekst die de meesten uitspreken hier in Nederland. En
toch blijf Ik ook hun Hemelse Moeder, omdat Ik door het Woord van Mijn
Zoon allen heb aangenomen, daar Hij er immers Zelf om vroeg. De meeste
tijd zien of moeten zij inzien, dat zij verkeerd gehandeld hebben. Dit
wil niet zeggen, dat al Mijn kinderen zich zo afwijzend opstellen, want
ook voor de velen die bij Mij hun troost en steun zoeken, wil Ik een
Zorgzame Moeder zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief