Wonderlijke gebeurtenissen

Wonderlijke gebeurtenissen

“De waarheid zit in Mijn woorden” . Toch wordt die waarheid aangevuld door belangrijke bovennatuurlijke gebeurtenissen en mirakelen die gepaard zijn gegaan met de Boodschappen die door Elisabeth ontvangen werden. Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen kunnen en zijn niet ontkent kunnen worden. Zij zullen dat ook niet worden. De feiten spreken voor zich, ook al zeggen invloedrijke personen dat er niets bovennatuurlijks heeft plaats gevonden. Deze uitspraken worden “zo maar” gedaan zonder dat er degelijk onderzoek heeft plaats gevonden.

1.     3 x heeft de foto van het Heilig Aanschijn gebloed, steeds gebeurde dat op 3 November.

2.     Zegeningen van voorwerpen door Pater Pio, die Maria de Toren van David meestal bij Haar komst begeleidde, gingen steeds gepaard met de verspreiding van rozengeur.  Soms werd ook een blauwe kleur geconstateerd na de zegening. Maria heeft ons uitgelegd dat dit alleen gebeurt als als het object tevens is aangeraakt.

Zegeningen in geur en kleur. Ook na 40 jaar bezitten vele gezegende objecten nog steeds diezelfde rozengeur. 

3.  Aanvallen van Satan

Elisabeth mocht Maria als Toren van David dikwijls zien en aan de pelgrims Haar Boodschap doorgeven. Daar stond echter steeds een keerzijde tegenover. Veel offers heeft zij gebracht door het gewillig verduren van fysieke aanvallen van satan.

4.    Stigmata Elisabeth

Elisabeth verkreeg al kort na het begin van de verschijningen de onzichtbare stigmata voor de vrijdagen. Deze namen dan steeds een aanvang op de vooravond. Er zijn enkele perioden geweest dat zij de zichtbare stigmata heeft gedragen. Zij vertoonde dan wonden aan voeten, handen en zijde.

5.    Genezingen in Berlicum

Vele genezingen naar ziel en lichaam hebben hier plaats gevonden. Vele zijn gedocumenteerd maar van de meeste is dit niet het geval.  Toch heeft Maria de Toren van David ons meegedeeld dat Zij geen genezingen zal verstrekken ter ondersteuning of bewijs van de waarheid van het genadeoord.

Ik heb zelf, Bart Roosen, op miraculeuze wijze een zwaar motorongeluk (10 maart 2007) in de Belgische Ardennen overleefd dankzij de hulp van Maria de Toren van David. Ik loop nu weliswaar met krukken maar heb geen last van veel mankementen die normaliter veel pijn en levensbedreigende risico’s inhouden. (geen kraakbeen en veel craquelé in de kom van de linker knie. Gaten in het bekken-bot. Dood bot in het linker onderbeen. Linker voet ernstig beschadigd en zonder gevoel etc….)

6.     Bijzondere foto’s waarbij de spirituele staat zichtbaar werd op de foto

 

Op onderstaande zwart wit foto’s, gemaakt na een aanval van satan, verschijnen na het ontwikkelen van het fotorolletje doornen takken. Deze doornen takken symboliseren het lijden dat Elisabeth opoffert. Elisabeth mocht welliswaar Maria de Toren van David dikwijls zien, maar daar stond steeds als keerzijde van de medaille het lijden tegenover dat zij ondervond in de vorm van fysieke aanvallen van de satan. Hij wordt machteloos wanneer zondaars, door lijden, offers brengen om hun broers en zusters te redden van de hel.

7. Als Elisabeth de Boodschappen opschrijft doet ze dat steeds op A5 formaat papier in een ringband. Opvallend is dat bij al die honderden Boodschappen steeds onderaan aan de achterzijde van het laatste blad wordt geëindigd. De Boodschappen bestaan voor het merendeel uit 6 tot 10 blz.

menselijkerwijs zou het een onmogelijkheid zijn om al die verschillende Boodschappen in lengte en inhoud steeds onderaan de bladzijde aan de achterzijde van een blad te kunnen beëindigen. Dit des te meer omdat ze de Boodschappen steeds snel opschrijft zonder haperingen en doorhalingen.

De Boodschappen worden steeds door Maria aan Elisabeth tijdens  een extase gedicteerd. Ondertussen zitten er vaak velen te bidden en te zingen waarvan Elisabeth geen notie meer heeft.

 

8. De bijzondere wijze waarop het schilderij van de Turris Davidica tot stand is gekomen.

De schilder Halewijn woonde in Californië en was voor Elisabeth volkomen onbekend. De Heilige Maagd Maria heeft gevraagd om hem te verzoeken het schilderij van Maria als Turris Davidica te maken. De totstandkoming daarvan kunt u hier lezen of beluisteren.

Aanmelden voor de nieuwsbrief