Maria’s Hofke in ‘t kort

Maria’s Hofke in ‘t kort

De Heilige Maagd Maria verscheen in de periode van 1976 tot 1992 vele malen aan Elisabeth Sleutjes.

Het begon allemaal op de 7de dag van het noveen tot Maria van Lourdes (18 december 1976) waarop zij genas van haar spierverlammingen. Daarna zijn veel verschijningen op film vastgelegd waarbij te zien is dat Elisabeth tijdens een extase de boodschap, die haar door Maria gedicteerd werd, opschreef. Onder het schrijven gingen de pelgrims verder met bidden en zingen. Na de extase las Elisabeth die boodschap voor aan de aanwezige pelgrims.

In de boodschappen en eindtijdprofetieën bereidt Maria ons voor op de wederkomst van Jezus Christus door ons het pad van de ware liefde te wijzen en hoe we zouden moeten werken aan onze persoonlijke heiligheid. Maria legt uit dat we daardoor ook veel kwaad dat de wereld nu overspoelt zullen tegenhouden. Zij heeft ons nieuwe gebeden gegeven voor de noden van deze tijd.

Maria spreekt over vele actuele onderwerpen en gaat dieper in op de ware liefde, het lijden en het belang van de eucharistie en de biecht. Zij spreekt over het vele kwaad, de vele misleidingen in de wereld, het grote kwaad van de abortus en hoe wij daarmee om moeten gaan.

In “Haar heiligdom, ons toevluchtsoord” ‘t Hofke te Berlicum verstrekt Zij veel genade aan hen die Haar oproepen beantwoorden. We zullen daarbij velen helpen de weg te vinden zo garandeert Zij ons. Maria zal ons beschermen, nu, maar ook tijdens de rampen en oorlogen die nog vooraf zullen gaan aan de wederkomst van Haar Zoon. Maria heeft ook aan het genadebeeld van de Toren van David bijzondere genaden toegekend voor de bescherming van de woningen waar dit beeld geplaatst is, voor de bescherming van het ongeboren leven en de verlossing van de zielen in het vagevuur.

Bijzondere gebeurtenissen zijn o.a: de extases en de blijvende rijkdom van de boodschappen; de bloeding (3x) van een foto van het Heilig Aanschijn; de zegeningen door pater Pio met rozengeur en kleur; de stigmata van Elisabeth; de duivelse aanvallen; de vele wonderbaarlijke genezingen en bekeringen.

Elke woensdagmiddag is er om 14.00 u een gebedsdienst in de kapel aan de Torenstraat 7, 5258ET Berlicum. Ook wordt iedere vrijdag om 14.00 u de kruisweg, het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en een rozenhoedje gebeden. Iedere 11de van de maand is om 12u een H.Mis en om 14.00 u een gebedsdienst. Uitgebreide informatie over ‘t Hofke, inclusief volledig programma, gebeden en filmopnamen, vindt u op deze website: www.turrisdavidica.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief