21 december 1986 – 14.10

Kinderen, nu Kerstmis nadert, het Feest rond Jezus’ Geboorte, wil Ik u erop wijzen, vrede in uw harten te sluiten door het Sacrament van de Biecht. Velen denken, dat celebratie voldoende is, zelfs als zij grove zonden bedreven hebben...

Lees verder
7 december 1986 – 14.00

Mijn beminden ! Deze nacht zal vandaag overvloeien naar de datum, waarop de Kerk Haar uitspraak deed, dat Mijn Ziel ongerept is gebleven. Ik ben echter niet hier om over Mijn Onbevlekt Hart te spreken, maar om u allen op te sluiten in dat heel...

Lees verder
23 november 1986 – 14.10

Mijn geliefde kinderen. Misschien bent u enigszins verbaasd, dat Ik juist vandaag weer in uw midden ben om opnieuw een Boodschap te brengen aan de bewoners dezer aarde. Ongetwijfeld herinnert u de woorden nog wel, toen Ik de laatste maal u heb...

Lees verder
15 november 1986 – 02.45

In de privé-Boodschap, die Ik gaf op 15 november 1986 zit leerzame stof verwerkt, die aan al Mijn kinderen gegeven dient te worden. Zonder gebed houdt geloof geen stand. De mens die gelooft, is een mens die hangt aan Gods Genade. De mens die...

Lees verder
26 juli 1986 – 07.00

GEBED Lieve Moeder Maria, U kent mijn zielenood wat gaan verzachting verdient. Verhoor echter mijn smeken, want mijn binnenste blijft, om hetgeen ik mijn ongeboren kind heb aangedaan, knagen. Elke dag, neen iedere seconde word ik er aan...

Lees verder
2 juni 1986 – 14.45

Wederom gaf God de Vader Mij toestemming om u toe te spreken. Iemand die zijn naaste bijstaat in zijn verdriet heeft meer goed gedaan dan de rijkaard die een kathedraal zou laten bouwen van goud en in die kathedraal liet bidden en zingen tot aan...

Lees verder
27 april 1986 – 14.05

Geliefde kinderkens ! Jullie hebben Mij verrast en blij gemaakt, dat u vandaag voor de 50ste maal vanuit en door Brabant per bedevaartbus naar hier zijt gekomen. Velen zijn er vaak op eigen gelegenheid. Toch verheugt het Mij ten zeerste, als u...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief