22 juni 1979

…Mijn kinderen, blijf altijd trouw in uw gebeden en wees niet laks om te zeggen, dat de tijd ontbreekt.
Begin de dag met Mij een groetenis te brengen, al is het in een korte spreuk, met te zeggen: “Dag Moeder, help Mij deze dag goed door te komen en geef, dat ik mij kan offeren, daar waar het gevraagd wordt!”
Ik zal uw grootste ellende met de deugd van Mijn Liefde bedekken en het dan in nederigheid doen toenemen om meer en meer uzelve weg te cijferen.
Wanneer gij zich daar steeds aan houdt, zal God de Vader de rampen afnemen en Zich geven zoals alleen een Hemelse Vader dat kan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief