22 augustus 1981

…Hoe groot uwe boosheid ook zijn moge, zij heeft haar grenzen; Zijne barmhartigheid echter is zonder grenzen. Uwe zonden zijn voor de barmhartigheid Gods, wat één druppel water is voor de Oceaan, met dit onderscheid nochthans, dat de Oceaan begrensd is, de Goddelijke natuur echter niet.
Vrees niet uw herhaaldelijk vallen in dezelfde fouten aan degene te openbaren, die de geheiligde zending ontvangen heeft, u het geneesmiddel ervoor te geven. Spreek met een berouw, dat van vertrouwen en liefde vergezeld is: Heer ik dank U, dat Gij U hebt willen gewaardigen met Eigen Hand mijne genezing te bewerken !” Kom nu het werk Uwer liefde voltooien door het Hart van Uw Moeder, Die Gij ons bij Uw Sterven geschonken hebt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief