Zo weinig kinderen geven gehoor aan Mijn oproep (13.01.79)

Mijn kinderen, gij zult ondervinden, dat nog meer lieden zich van u zullen afkeren, wat ook Mijn Hart met droefheid vervult.
Het is betreurenswaardig, dat zo weinig kinderen aan Mijn Oproep gehoor geven.

De straffen van God de Vader zouden vermilderd worden, als ze zich meer naar de Scheppende Almacht keerden, maar de machten van het kwaad brengen vele zielen ten val.

Het leven van elke mens, ja zelfs de gedachten, moeten een voorbereiding zijn voor de plannen Gods. Een grote beloning wacht allen, die de Hemelse Plannen volgen.

Kniel nu Mijn kind en groet Mijn kinderen.
Vraag of men veel bidt, vooral de aangrijpende gebeden, dan zult ge een Traan wegwissen van Mijn Oog.

Aanmelden voor de nieuwsbrief