beheers de tong. (22.02.87)

Het is meer waard, de tong te beheersen dan te vasten op water en brood.

Wat baadt het de mens, zich gedurende de vastentijd of elke Vrijdag verstervingen op te leggen, als hij zijn tong niet beheerst, door kwaad te spreken over wie dan ook.

Ik zeg u: Van ieder slecht woord, dat de mensen hebben gesproken zullen zij rekenschap moeten geven op de oordeelsdag.

Het moet dan ook tot groot kwaad worden gerekend en in een persoonlijke belijdenis aan de Priester worden opgesomd en gesmeekt om vergeving, maar…….dan moet er ook berouw aanwezig zijn, anders geeft ook zulke oorbiecht geen enkele absolutie aan de penitent.

Aanmelden voor de nieuwsbrief