Uitnodiging zondag 3 november en maandag 11 November

Uitnodiging  zondag 3 november en maandag 11 November

Op zondag 3 november gedenken we de dag waarop 3x het Heilig Aanschijn heeft gebloed en maandag 11 november vieren we in ‘t Hofke weer de maandelijkse feestdag van Maria Turris Davidica..

zondag 3 november:

13.15 uur: kapel is geopend voor stil gebed.

14.00 – 15.00 uur: Gebedsdienst waarin de Bloedingen van het H.Aanschijn van onze Heer Jezus Christus worden herdacht en vereert.

15.00 – 17.00 uur: gelegenheid voor koffie en thee en samenspraak. In de kapel is er de mogelijkheid om het door Maria gegeven genezingsgebed persoonlijk te ontvangen van een van de bezielers. De naam van bezieler gebruikt Maria de Toren van David voor de mensen die het genezingsgebed hebben ontvangen.

 

maandag 11 november: Probeer deze genadevolle dag niet te missen. 11 november is op een maandag waarop we om 12 uur de H.Mis hebben gevolgd door een gebedsdienst om 14 uur. 11 november is door Maria genoemd als een van de 3 belangrijkste dagen waarop vele genaden worden verstrekt door Maria als Toren van David aan de gehele wereld.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

12.00 – 13.00 uur: H. Mis.
13.00 – 13.50 uur: Lunchpauze. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
14.00 – 15.00 uur: Gebedsdienst.

Biechtgelegenheid voor en na de H. Mis en na de gebedsdienst tot ca. 16u.

Vanuit de traditie in het Hofke zijn in de gebedsdienst voornamelijk de volgende onderdelen opgenomen:

  • Uitstelling van het Heilig Aanschijn dat in het Hofke 3x heeft gebloed;
  • Marialiederen afgewisseld met gebeden die Maria ons heeft gegeven in de Boodschappen. Deze gebeden vindt u op deze website onder de rubriek gebeden;
  • Voorlezen van een van de hemelse Boodschappen van Maria de Toren van David;
  • Een Rozenhoedje;
  • Het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

Extra mededeling voor elke laatste zondag van de maand ( 27 oktober , 24 november en volgende..)
Vanwege de crisis in de Kerk en de wereld is het belang van de Rozenkrans groter dan ooit. Wij hebben dan ook besloten om vanaf augustus iedere laatste zondag van de maand om 14 uur weer samenkomen om te bidden in de kapel. De kapel is dan open vanaf 13u30. Om 14 uur gaan we in de gebedsdienst na de uitstelling van het Heilig Aanschijn de 15 mysteries van de Rozenkrans bidden gevolgd door het kroontje van de goddelijke barmhartigheid.
Bij voldoende deelname kunnen we dat eventueel later uitbreiden naar meerdere zondagen per maand.

De keuze om in deze gebedsdiensten op zondag de volledige Rozenkrans te bidden komt mede voort uit de  volgende overwegingen:

God de Vader kent zeer veel genaden toe als gezamenlijk de 15 mysteries aaneengesloten worden gebeden.

Maria de Toren van David leert ons: 

” Het aller voornaamste blijft echter wel het Rozenkrans gebed, wat Ik van u allen verwacht.”

Bidt de Rozenkrans om daaruit kracht te kunnen putten en liefde te vinden voor het dragen van je kruis.” 
 
” Al wie vanaf deze plaats tot Mij bidt zal veel verkrijgen bij Mijn Zoon.”

Hartelijke groet en tot ziens in Maria’s Hofke,

Bestuur stichting Turris Davidica

Aanmelden voor de nieuwsbrief